Cuộc thi #Chuyenlenmang

công thúc tính điểm

Những tai nạn vừa được kể

Chuyện tai nạn

#1

190

điểm

Hack tài khoản

Tham thì thâm

Đinh Quang Duy
#1

130

điểm

Khác

Các app "vô hại" trên điện thoại

Nguyễn Thị Yến
#1

25

điểm

Thông tin giả

Quà tặng miễn phí trên Facebook

Chau Khéch
#1

50

điểm

Khác

Lừa sạch vốn vì công việc online

Lê Huyền Trang
#1

25

điểm

Khác

Hẳn 55k của tui

Linh Giang
#1

50

điểm

Thông tin giả

Lừa đảo thành CTV để lừa tiền

Nguyễn Thị Hồng Châu
#1

25

điểm

Khác

Lừa tình qua Shopee

Hà Nguyên vibes
#1

20

điểm

#1

5

điểm

Khác

Công kích cá nhân

Dương Thuỳ

Hướng dẫn tham gia

Thể lệ cuộc thi