Cuộc thi #Chuyenlenmang

công thúc tính điểm

Những tai nạn vừa được kể

Chuyện tai nạn

#1

185

điểm

Hack tài khoản

Hack nick chuyển tiền, gửi thẻ

Nguyễn Phương
#1

15

điểm

Thông tin giả

Nghề Sales có nguy hiểm không?

Sarah Le
#1

15

điểm

#1

90

điểm

#1

0

điểm

Thông tin giả

Bán số lô đề

Hoàng Hoài
#1

0

điểm

Thông tin giả

Đa cấp bán hàng mỹ phẩm giả

Nguyễn ngọc Thành
#1

30

điểm

Thông tin giả

Tìm việc trên mạng và bị lừa bán

Blue Dragon Children's Foundation
#1

40

điểm

Lừa tình

Làm quen trên mạng và lừa bán

Chi from Blue Dragon

Hướng dẫn tham gia

Thể lệ cuộc thi